گروه الف
مرحله اول
Tchaikovsky – Etude op. 40 no. 1 in G major
Bach – Sinfonia no. 11 in g minor BWV 797

با کلیک بروی لینک های زیر نت ها برای شما دانلود خواهد شد.

گروه الف- مرحله اول Tchaikovsky Etude Op.401

گروه الف- مرحله اول Bach Sinfonia No 11

مرحله دوم
Grieg – lyric pieces book VI op. 57 no. 1

با کلیک بروی لینک زیر نت ها برای شما دانلود خواهد شد.

گروه الف- مرحله نهایی Grieg Lyric Pieces Op.571

 

گروه ب
مرحله اول
Chopin – Etude op. 25 no. 1
D. Scarlatti – k1 in d minor and K. 466 in f minor

با کلیک بروی لینک های زیر نت ها برای شما دانلود خواهد شد.

��گروه ب- مرحله اول Chopin Etude Op.251�

گروه ب- مرحله اول Scarlatti Sonata K.1

گروه ب- مرحله اول Scarlatti Sonata K.466

مرحله دوم
Tchaikovsky – Dumka op. 59

با کلیک بروی لینک زیر نت ها برای شما دانلود خواهد شد.

گروه ب- مرحله نهایی Tchaikovsky Dumka,Op.59

گروه ج
مرحله اول
Stravinsky – Etude op. 7 no. 1
Bach – prelude and fugue book II in E flat major

با کلیک بروی لینک های زیر نت ها برای شما دانلود خواهد شد.

گروه ج- مرحله اول Bach Prelude Fugue No 7,Book 2

گروه ج- مرحله اول Stravinsky Etude Op.71

مرحله دوم
Brahms – Schrezo op. 4 in e flat minor

با کلیک بروی لینک زیر نت ها برای شما دانلود خواهد شد.

گروه ج- مرحله نهایی Brahms Scherzo Op.4

 

 

در این مسیر چه کسانی می توانند به شما کمک کنند ، برای مشاهده اساتید کلیک کنید

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه