کرونای دلتا

16 تیرماه 1400 :
در جهان امروز بسیاری از مردم با وجود پیامدهای بسیار تلخ در دوران همه گیری همچنان ناقض حقوق دیگران و بعضا نادیده گرفتن دستور العمل ها می باشند ، از عدم رعایت اجتماعی و رفتن به سفر ، مکان های تفریحی ، رستوران و … تا زدن فقط یک ماسک و تجاوز به حقوق شما.
می دانیم هر فرد می تواند برای بدن و سلامت خود تصمیم بگیرد اما رویکرد اجتماع گرایی انسان ها برای تشکیل گروه ها باعث تولید قراردادهایی جهت حفظ این نظام ها می باشد. در مدل های افراطی که بر اساس قانون عدم رعایت شکل می گیرد ( داعش ، طالبان و … ) این امر به وضوح دیده می شود که معمولا با انتقاد و تحقیر از دیگران و کسانی که در حوضه قانون مداری اجتماعی هستند صورت مساله را تغییر می دهند.
●”در ایران هر سه دقیقه یک انسان جان می بازد” این سخت گیرانه نیست یک واقعیت است .مجموعه موسیقی شین نه تنها به عنوان یک پایگاه آموزشی بلکه در راستای رسالت فرهنگی خود بر این اعتقاد است در شرایط کنونی بدون همدلی اجتماعی، سلامت عمومی به خطر خواهد افتاد و معتقدیم تغییر و رفتار صحیح از خود ما آغاز می شود و نه با ایجاد نا امیدی و گلایه های متداول.
ما فعلا دوهفته به‌صورت حضوری تعطیل خواهیم بود و از همکاران و همصنفان خود عاجزانه می خواهیم جان هنرجو، مدرس و خانواده‌هایشان را به خطر نیندازند ، برای سویه دلتا فضای سرپوشیده و سرباز تفاوتی ندارد. دوره انتقال این ویروس ۱۸ الی ۲۱ روز است.
تنها هدف این ویروس حیات شماست.
در انتها این پیام را به‌غیر از اینکه یک قانون جامع می دانیم ( در شهرهای قرمز گروه‌های ۲، ۳ و ۴ تعطیل هستند ) یک تصمیم انسانی از سوی مدرسه موسیقی شین نیز می پنداریم.
از همراهی شما، به خود می بالیم.

یک دیدگاه بگذارید