اجرای زنده همنوازی رافائل میناسکانیان و آرنو باباجانیان در دانشگاه تهران سال ۱۹۷۶

اجرای زنده همنوازی رافائل میناسکانیان و آرنو باباجانیان در دانشگاه تهران سال ۱۹۷۶ از قطعه راپسودی ارمنی برای دو پیانو ساخته آرنو باباجانیان.
آرنو باباجانیان ،در سفری که سال ۱۹۷۶ به ایران داشتند، اجرایی در دانشگاه تهران کردند و از آقای میناسکانیان ، به عنوان نوازنده میهمان دعوت کردند که برای همنوازی این قطعه ، همراهی شان کنند.
متاسفانه ضبط تصویری از این کار موجود نیست و تنها ضبط موجود صوتی ،توسط آقای جوزف یوسفیان در اختیار ما قرار گرفت که با کسب اجازه از آقای میناسکانیان در صفحه قرار می دهیم.

یک دیدگاه بگذارید