ویلون

ویلن ساز زهی و آرشه ‌ای است. این ساز کوچک‌ ترین عضو سازهای زهی – آرشه ‌ای است. اصالت این ساز به کشور ایتالیا برمی‌گردد. این سازبرای نواختن روی شانهٔ چپ قرار می‌گیرد و با آرشه که در دست راست نوازنده است، نواخته می‌شود. اصوات سیم‌های مجاور نسبت به یکدیگر فاصله پنجم درست را تشکیل می‌دهند. در این وسعت صدا ویلن قادر است تمام فواصل کروماتیک و کوچک ‌تر از آن را اجرا نماید. از معروفترین نوازندگان این ساز می‌توان به آنتونیو ویوالدی و نیکولو پاگانینی، آهنگساز و نوازنده معروف ایتالیایی، اشاره کرد.

اساتید مدرسه موسیقی شیــن: مهشید گلزرد

مهشید گل زرد

ویلن و سلفژ
https://sheen.ir/wp-content/uploads/2021/05/mahshid-final.mp4

یک دیدگاه بگذارید