دروس نظری

در جهانِ امروز ایده‌پردازی و خلاقیت‌، با تکیه‌ی صِرف بر تکنیک‌ها و شناخت ابزارها امکان پذیر نیست. آگاهی از دانش، فرهنگ و تاریخ پیشینیان و علم روز ضمن تجهیز ما به جهان‌بینی، مسیر را به ما نشان می‌‌دهد. دانشِ نظری کمک‌مان می‌کند با شناخت و درکی جامع و گسترده‌تر خلاقیت را بارور کنیم و با پشتوانه‌ی فکریِ غنی ایده‌پردازی کنیم و به خلق آثار بدیع و نوآورانه دست یابیم.
بنابراین مدرسه‌ی موسیقی شیــن در کنار کلاس‌های عملی و کارگاهی خود، دروس نظری را برای دانش‌افزایی هنرجویان و دانش‌جویان برنامه‌ریزی کرده است.

یک دیدگاه بگذارید