سامان قاسم آبادی

پیانو
Brief info

‎دانشجوی کارشناسی ارشد نوازندگی از دانشگاه هنر معماری تهران مرکز
‎ فراگيرى پيانو را نزد احمد بیان آغاز نمود و از محضر اساتیدی همچون رافائل میناسکانیان و تامارا دولیدزه و رهنمود های فریماه قوام صدری بهرمند میگردد.
‎و از جمله اجراهايش ميتوان اشاره نمود به :
‎• سال هاى ١٣٩٦ و ١٣٩٧ اجرا در جشنواره موسیقی جوان
‎• سال هاى ٩٣ و ٩٤ اجرا در دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز
و..

یک دیدگاه بگذارید